Καλέστε μας τώρα: Τηλ. 23510 30583
ΚΕΚ ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Συμμετοχή επιχειρήσεων στα προγράμματα Voucher


1. Είμαι εργοδότης. Γιατί να κάνω αίτηση;

Γιατί υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του εργαζόμενου στην επιχείρηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής μέσω συνέντευξης και αξιολόγησης του εν δυνάμει εργαζόμενου.

2. Υπάρχει κάποια προϋπόθεση για την επιχείρηση;

Ναι, να μην απολύσει ή μειώσει προσωπικό την διάρκεια που θα απασχολήσει τους επιδοτούμενους, πλην περιπτώσεων οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου

3. Εάν μια εταιρεία απασχολεί 3 άτομα και μια άλλη 6, τότε πώς υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχολήσουν μέσω της «Δράσης»;

Στα Προγράμματα ανέργων, το ποσοστό των ωφελούμενων που μπορεί να απασχολήσει μια επιχείρηση είναι κατά προσέγγιση το 30% του προσωπικού της, ποσοστό που ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Δράση.

4. Οι δικαιούχοι, τους οποίους θα απασχολήσει η επιχείρηση πληρώνονται απ΄ ευθείας από το πρόγραμμα ή από τον εργοδότη;

Οι υποψήφιοι πληρώνονται απευθείας από τον Φορέα του Προγράμματος και η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

6. Πώς αποδεικνύεται ο αριθμός των εργαζομένων και ποιο τρίμηνο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό τους;

Ο αριθμός εργαζομένων προέρχεται από το τακτικό προσωπικό τη στιγμή της αίτησης, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης.

7. Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει τους επιδοτούμενους;

Δεν έχετε καμία άλλη υποχρέωση προς τους ασκούμενους. Ωστόσο, αν επιλέξετε να προσλάβετε κάποιους από αυτούς ,το ΚΕΚ θα σας παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, να λάβετε ενημέρωση πιθανών προγραμμάτων επιχορήγησης προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι ενεργά την χρονική εκείνη περίοδο και που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε.

8. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στα Προγράμματα;

Στα Προγράμματα συμμετέχει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού Τομέα με κερδοσκοπική δραστηριότητα και αναλόγως τα Πρόγραμμα δύναται να αποκλειστούν κάποιοι Κλάδοι ή να συμμετάσχουν ΜΚΟ.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2351030583 ή συμπλήρωστε την παρακάτω αίτηση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKLJ-m3a50XoHpk_dt1lu9KPjxTZCHJxJrL05JswzJBJAnjw/viewform

ΚΕΚ-ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ν. ΔΙΚΑ 26, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΚ 601 00, Τηλ-Fax 23510 30583, e-mail: kek-eak@musesnet.gr