Καλέστε μας τώρα: Τηλ. 23510 30583
ΚΕΚ ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Τίτλος του έργου

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 75% ΕΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ  (53 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  (15 ΑΝΤΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

(1,2) ΤΜΗΜΑ: 11-3-2003 ΕΩΣ 21-5-2003

(3,4) ΤΜΗΜΑ: 5-5-2003 ΕΩΣ 14-7-2003

Διάρκεια σε μήνες

2 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

 

 «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των παλινοστούντων-μεταναστών και προσφύγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2004

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ  (11 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  (1 ΑΝΔΡΑΣ)

Ημερομηνία έναρξης

7/4/2004

Διάρκεια σε μήνες

3 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα: «βιολογικές Καλλιέργειες» αναφέρεται στην κατάρτιση νέων αγροτών  στο Νομό Πιερίας στην σύγχρονη οργάνωση ,παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση, τυποποίηση και εν γένει προώθηση  των προϊόντων αγροτικής παραγωγής.

 

Τίτλος του έργου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ (14 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

26/4/2004  ΕΩΣ 16/8/2004

Διάρκεια σε μήνες

3,5ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Στο  πρόγραμμα: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίσουν τις ήπιες μορφές τουρισμού τον Πολιτιστικό , Ορεινό τουρισμό, τον Οικοτουρισμό και τις επιπτώσεις που έχει η ανάπτυξη και η σύγχρονη πολιτική του τουρισμού στο περιβάλλον , την οικονομία και την κοινωνία. Η εκπαιδευτική ενέργεια στοχεύει  στην δημιουργία ικανών στελεχών της τουριστικής πολιτικής που θα είναι σε θέση να αναμορφώνουν το τουριστικό προϊόν και να διαμορφώνουν μία σύγχρονη τουριστική πολιτική με σεβασμό στο περιβάλλον, την οικονομία  και την κοινωνία.

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ        (16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  ( 4 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

7/6/2004 ΕΩΣ 31/8/2004

Διάρκεια σε μήνες

2,5 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Το πρόγραμμα «Επόπτες Φύλακες Ξεναγοί Φυσικού Περιβάλλοντος»

Στην προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος έρχεται να συμβάλει η συγκεκριμένη δράση να απασχοληθούν οι καταρτιζόμενοι  ως επόπτες φύλακες, ξεναγοί σε δράσεις που υλοποιούνται από τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, σε κέντρα   πληροφόρησης βιοτόπων, σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κα ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ΟΤΑ

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) 2004-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ  (18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  (2 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

11/10/2004  Έως 21/1/2005

Διάρκεια σε μήνες

3 ΜΗΝΕΣ 

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Στόχος του προγράμματος «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ» στόχος είναι να εξειδικευθούν  οι εκπαιδευόμενοι στον τουριστικό τομέα ώστε μελλοντικά  απασχολούμενοι να συμβάλλουν θετικά για να καταστεί  το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν / υπηρεσία, ανταγωνιστικό και ποιοτικά άριστο και προσελκύσιμο.

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) 2004-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ   (16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  (4 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

11/10/2004  Έως 21/1/2005

Διάρκεια σε μήνες

3 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Στο πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» στόχος  είναι να εξειιδικευθούν  οι εκπαιδευόμενοι στον τουριστικό τομέα ώστε μελλοντικά  απασχολούμενοι να συμβάλλουν θετικά για να καταστεί  το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν / υπηρεσία, ανταγωνιστικό και ποιοτικά άριστο και προσελκύσιμο.

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΜΜΕ & ΠΜΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   (6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)  (14 ΑΝΔΡΕΣ)

Ομάδες Στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης

1/3/2005 Εώς  22/4/2005

Διάρκεια σε μήνες

1,5 ΜΗΝΑΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Στο Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ». Οι καταρτιζόμενοι θα εξειδικευτούν, θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις(υποδομή) αλλά και τις ικανότητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν ορθολογικά, να αξιοποιούν τις διάφορες μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων υποβάθμισης του περιβάλλοντος  αλλά και να συμμετάσχουν στους χειρισμούς για την βέλτιστη απόδοση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, αποκτώντας έτσι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και βελτιώνοντας τη θέσης τους εντασσόμενοι στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  (6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (14 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

28/3/2005

Διάρκεια σε μήνες

1 ΜΗΝΑΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΙΡΣΜΟΣ»  στοχεύει στην εξειδίκευση και στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση  με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης η εξοικείωση στην προστασία του περιβάλλοντος, στις εργασιακές σχέσεις και στις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ   (13 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (7 ΑΝΔΡΕΣ) 

Ημερομηνία έναρξης

28/3/2005

Διάρκεια σε μήνες

1 ΜΗΝΑΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

ΤΟ Πρόγραμμα: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »  στοχεύει στην εξειδίκευση και στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση  με τις έννοιες και πρακτικές για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Επίσης η εξοικείωση στην προστασία του περιβάλλοντος, στις εργασιακές σχέσεις και στις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΑΕΚ

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

 

Πηγή χρηματοδότησης

ΛΑΕΚ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (2 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

9/7/2003

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

 Το πρόγραμμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ» αποσκοπεί στην εξειδίκευση και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών των απασχολούμενων και επαγγελματιών, στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες στα πλαίσια του εμπορίου και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΛΑΕΚ

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (25 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

29/10/2003

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση των εργαζομένων για την εξειδίκευση τους στις σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Μέσα από τη διαδικασία κατάρτισης θα αποκτηθούν εκείνα τα στοιχεία που θα καλύψουν ελλείψεις και γνώσεις που είναι αναγκαίες για πιο σωστή πλήρης παρέμβαση στα τυχόν προβλήματα μια μηχανής αυτοκίνησης.  

 

 

Τίτλος του έργου

ΛΑΕΚ

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

(11 ΑΝΔΡΕΣ) (9 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

19/11/2003

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΛΑΕΚ

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

  ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (17 ΑΝΔΡΕΣ ) (1 ΓΥΝΑΙΚΑ)

Ημερομηνία έναρξης

11/6/2002

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΛΑΕΚ

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

  ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (17 ΑΝΔΡΕΣ ) (8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

11/6/2002

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

 

 

Τίτλος του έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 5.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή
Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ομάδες Στόχοι

43 ΑΝΕΡΓΟΙ - ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ημερομηνία έναρξης

7-6-2006

Ημερομηνία λήξης

18-11-2006

Διάρκεια σε μήνες

6 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη Περιγραφή( όχι πάνω από 10 γραμμές)

Η Δράση Συμβουλευτικής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Βόρειας Πιερίας « Συν-Επιχειρώντας», στοχεύει στην άρση των εμποδίων δυσκολιών ένταξης στην αγορά εργασίας επωφελούμενων άνεργων και υποαπασχολούμενων που κατοικούν στην περιοχή της Βόρειας Πιερία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες εμψύχωσης εργασιακής προετοιμασίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και πληροφόρησης για την αγορά εργασίας.

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

 

Πηγή χρηματοδότησης

ΛΑΕΚ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( 8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (2 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

7-3-2006

Ημερομηνία λήξης

17-3-2006

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

 Το πρόγραμμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ» αποσκοπεί στην εξειδίκευση και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών των απασχολούμενων και επαγγελματιών, στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες στα πλαίσια του εμπορίου και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος του έργου

ΛΑΕΚ

Πηγή χρηματοδότησης

ΟΑΕΔ

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες Στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (25 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης

7-3-2006

Ημερομηνία λήξης

17-3-2006

Διάρκεια σε μήνες

50 ΩΡΕΣ

Σύντομη Περιγραφή ( όχι πάνω από 10 γραμμές)

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση των εργαζομένων για την εξειδίκευση τους στις σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Μέσα από τη διαδικασία κατάρτισης θα αποκτηθούν εκείνα τα στοιχεία που θα καλύψουν ελλείψεις και γνώσεις που είναι αναγκαίες για πιο σωστή πλήρης παρέμβαση στα τυχόν προβλήματα μια μηχανής αυτοκίνησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75%  ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 25%

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΑΝΕΡΓΟΙ  (21 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (3 ΑΝΔΡΕΣ)

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

11/2/2008 – 23/5/2008

Διάρκεια σε μήνες

4 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Βιολογική Γεωργία- Φυτική Παραγωγή κ Διαχείριση Περιβάλλοντος:  στοχεύει στην Κατανόηση της διαδικασίας παραγωγής πιστοποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων  Φυτικής παραγωγής και ειδικότερα μεθοδολογίες σύνταξης κ μελέτης για την παραγωγή κ πιστοποίηση αυτών των προϊόντων προκειμένου να διατεθούν στην Ελληνική κ Ευρωπαϊκή αγορά

Προϋπολογισμός

114.776,00 Ευρώ

 

 

 

Τίτλος έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% 

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 18 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

ΤΜΗΜΑ 1   26/10/2008 – 21/01/2008

Διάρκεια σε μήνες

2 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Κατάρτιση εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της χρησιμοποίησης του Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης βασικών γνώσεων κ δεξιοτήτων πληροφορικής, οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.

Προϋπολογισμός

14.203,80 ΕΥΡΩ

 

 

Τίτλος έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% 

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 15 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

ΤΜΗΜΑ 2   26/10/2008 – 21/01/2008

Διάρκεια σε μήνες

2 ΜΗΝΕΣ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Κατάρτιση εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της χρησιμοποίησης του Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης βασικών γνώσεων κ δεξιοτήτων πληροφορικής, οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.

Προϋπολογισμός

13.897,80 ΕΥΡΩ

 

 

Τίτλος έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% 

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 14 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

ΤΜΗΜΑ 3   3/3/2008 – 30/04/2008

Διάρκεια σε μήνες

1 ΜΗΝΑ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Κατάρτιση εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της χρησιμοποίησης του Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης βασικών γνώσεων κ δεξιοτήτων πληροφορικής, οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.

Προϋπολογισμός

13.795,80 ΕΥΡΩ

 

Τίτλος έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75%  

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 20 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

ΤΜΗΜΑ 4  26/05/2008 – 7/07/2008

Διάρκεια σε μήνες

1 ΜΗΝΑ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Κατάρτιση εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με επιλογή Βάσεις Δεδομένων στοχεύει στην κατανόηση της χρησιμοποίησης του Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης βασικών γνώσεων κ δεξιοτήτων πληροφορικής, οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.

Προϋπολογισμός

13.816,80 ΕΥΡΩ

 

 

 

Τίτλος έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6500  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% 

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : 20 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

   2/8/2008 – 24/09/2008

Διάρκεια σε μήνες

1 ΜΗΝΑ

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης και Πωλήσεων Η/Υ και Δικτύων στοχεύει  στην απόκτηση σύγχρονων γνώσεω,ν σε τεχνικές πωλήσεις, στην απόκτηση γνώσεων για την συναρμολόγηση κ την τεχνική υποστήριξη Η/Υ κ στην απόκτηση γενικότερων γνώσεων κ δεξιοτήτων απαραίτητα στον εργασιακό χώρο  κ στην προσωπική ζωή των καταρτιζομένων.

Προϋπολογισμός

51.658.99 ΕΥΡΩ

 

 

Τίτλος έργου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ Κ ΕΠΙΣΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΤΕΚ

ΟΤΕΚ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 75% 

Ρόλος του φορέα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ομάδες στόχοι

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 20 ΑΤΟΜΑ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ  1/01/2009 – 14/04/2009

Διάρκεια σε μήνες

4 ΜΗΝΕΣ 

Σύντομη περιγραφή

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Οι καταρτιζόμενοι εξειδικεύτηκαν στην Γαστρονομία , τα φον της κουζίνας σάλτσες σούπες ζυμαρικά κρέατα, πουλερικά, ψάρια, οινολογία και γενικά για όλες τις γαστρονομικές απολαύσεις.

Προϋπολογισμός

11.244,00

 


ΚΕΚ-ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ν. ΔΙΚΑ 26, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΚ 601 00, Τηλ-Fax 23510 30583, e-mail: kek-eak@musesnet.gr