Καλέστε μας τώρα: Τηλ. 23510 30583
ΚΕΚ ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Προγράμματα ΛΑΕΚ, Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων


Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 ΕΑΚ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 30 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-30 - έτους 2017, μόλις εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η αντίστοιχη εγκύκλιος, με τις παρακάτω θεματολογίες:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2. ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
3. LOGISTICS –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

• Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
• Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους
• Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα:

• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
• το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα (32) ώρες το καθένα ήτοι 8 ημέρες σε πιστοποιημένες αίθουσες οι οποίες βρίσκονται στην δομή μας.

ΚΕΚ-ΕΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ν. ΔΙΚΑ 26, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΚ 601 00, Τηλ-Fax 23510 30583, e-mail: kek-eak@musesnet.gr